Opleidingen op maat

Opleiden en leren gaat om het realiseren van leertrajecten die gepaste oplossingen bieden voor een welbepaalde uitdaging in een organisatie.

SENTA werkt leertrajecten uit in functie van de behoefte.

Dit vertaalt zich in zeer praktische opleidingen aangevuld met een begeleidingstraject in het domein van veiligheid, welzijn en milieu.

Om de verwachtingen optimaal af te stemmen op de behoefte begint elke opleiding met een vrijblijvend intake-gesprek met de docent/coach.

Dit volledig vrijblijvend intakegesprek (dus zonder kost noch engagement voor inschrijving) heeft een tweeledig doel:

  • De verwachting van u en uw organisatie begrijpen zodat we in samenspraak kunnen bepalen of de opleidingsinvestering de moeite waard is.
  • Tijdens dit intakegesprek gaan we ons ook al inleven in jouw werksituatie om het leertraject optimaal te kunnen voorbereiden.

 

Onderstaande opleidingen zijn in ontwikkeling;

  • “I ♥ opportunities” – Hoe bouw ik een bedrijfsstrategie uit op basis van ISO 31000? Met andere woorden, hoe kijk ik vooruit en niet enkel in de achteruitkijkspiegel zijnde de cijfers van het vorige kwartaal?
  • “I ♥ to be lean” – Hoe werk ik een geïntegreerd zorgsysteem uit waarbij niet de letter maar vooral de geest van de betreffende ISO richtlijnen wordt gerespecteerd?
  • “I ♥ to be safe and secure” – Hoe verzoen ik veiligheid (Safety) met beveiliging (Security)? De vereisten voor het ene staan soms haaks op deze van het andere.

Via het onderstaande formulier kan je vrijblijvend interesse tonen voor deze opleidingen of suggesties doen voor nieuwe opleidingen.


vorming op maat