Inschrijven / informatie

Vul onderstaand formulier in en we contacteren je voor een gesprek:


Inschrijven / informatie form
SENTA behoudt zich het recht om uw inschrijving te weigeren op basis van het intakegesprek. Het effectief doorgaan van een geplande opleiding is afhankelijk van een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum aantal niet wordt bereikt of indien, door een SENTA uitgaande reden, de opleiding niet kan doorgaan, zal de opleiding worden geannuleerd zonder enige verplichting vanwege beide partijen. In het geval reeds inschrijvingsgelden zouden zijn betaald zullen deze bedragen integraal worden terugbetaald. Indien u zich niet beschikbaar opstelt voor het leertraject na de opleiding, kan u geen terugvordering van een gedeelte van het inschrijvingsgeld eisen. De specifieke voorwaarden voor een annulering op uw initiatief zullen medegedeeld worden bij de inschrijving. SENTA verbindt zich ertoe de theorie en de praktijk verbonden aan "I love my Worksystem" te brengen als dienstverlening. SENTA is echter geenszins verantwoordelijk voor uw succes als deelnemer.