Realisaties

Risk based audit

Ten gevolge van een werkongeval werd een “risk based audit” uitgevoerd om de werksitiuatie op gebied van veiligheid en beveiliging op korte termijn te verbeteren.

Opleiding in “Physical security and stockpile management”

SENTA gaf opleidingen aan militairen uit Bosnië, Montenegro, Macedonië, Moldavië,… om op een veilige manier met overtollige stocks van munitie en wapensystemen om te gaan.