Projecten op maat

SENTA staat klaar om uitdagingen in diverse HSE domeinen voor uw organisatie projectmatig aan te pakken.

In het domein van welzijn en veiligheid (HS: “Health & Safety”) kunnen dit projecten zijn op diverse niveaus in diverse technologische domeinen.

Onze experten hebben ervaring in het beoordelen en het beheersen van de gangbare industriële risico’s zoals bijvoorbeeld:

  • risico’s bij het gebruik van machines (machinerichtlijn)
  • risico’s ten gevolge van de blootstelling aan hoge geluidsniveaus (continu maar ook impulsgeluid)
  • risico’s door het werken op hoogte
  • risico’s ten gevolge van elektrische installaties
  • risico’s door blootstelling aan toxische agentia,…

SENTA heeft ook expertise en ervaring in huis in volgende domeinen zoals:

  • laserveiligheid
  • explosieveiligheid (ATEX)
  • veiligheid bij stockage en behandeling van munitie en explosieven
  • nucleaire veiligheid en beveiliging

Dit alles zowel voor wat betreft bestaande situaties als nog nieuw te ontwerpen installaties.

In het domein van milieu (E: “Environment”) kunnen we eveneens een breed gamma aan projecten aannemen ten gevolge van een brede ervaring in alle milieu-deeldomeinen.  We kunnen instaan voor de vergunning via de milieuvergunningsaanvraag (omgevingsvergunning). We kunnen helpen om pragmatische voorstellen te doen, niet-conformiteiten op te lossen en last but not least, bijdragen tot sensibilisering en duurzame verankering via het uitvoeren van milieuaudits.

Aangezien de eerste zo niet belangrijkste factor van het milieu de mens betreft, zijn we “believers” van een geïntegreerde aanpak van de deeldomeinen van HSE. Zorgsystemen kunnen best geïntegreerd worden en bij het streven naar een accreditatie volgens een ISO-norm wordt vooral “risk based” geredeneerd waardoor de investering een opbrengst biedt op lange termijn.

Gezien SENTA over het algemeen de “risk based” benadering hanteert, kunnen projecten zich beperken tot het identificeren van risico’s, het analyseren van risico’s, het beoordelen van risico’s maar deze projecten kunnen evengoed reiken tot de bepaling en het opzetten van een risicobeleid op operationeel of strategisch niveau. “Risk Based auditing” is hierbij één van onze favoriete tools.

Kortom, in functie van de behoefte van u of uw organisatie zal SENTA een team samenstellen om uw project te helpen realiseren.

SENTA gaat de uitdaging niet uit de weg om projecten uit te voeren in een internationale context (zie realisaties) waardoor taal (Nederlands, Engels, Frans en Spaans) geen barrière vormt.